Actievoorwaarden

Wild Hitradio heeft de tofste prijzen, van bioscooptickets tot een cabrio voor een weekend, kaarten voor de vetste feesten, etentjes en veel meer!
We willen graag iedereen een eerlijke kans geven om te winnen, daarom zijn de volgende spelregels opgesteld:

 • De spel- en actievoorwaarden van Wild Hitradio zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.
 • De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Wild FM Hitradio BV, handelend onder de naam Wild Hitradio.
 • Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen desgevraagd hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres en geboortedatum door te geven. Deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven, zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt Wild Hitradio zich het recht om de prijzen niet uit te keren.
 • Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.
 • Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.
 • Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd, verzorgt Wild Hitradio vervangende prijzen. Wild Hitradio is niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen.
 • Wild Hitradio bepaalt het spel en het verloop op basis van objectieve gegevens die gegenereerd worden door de gebruikte software. Over de beslissing, die valt tijdens een spel, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die door de dj tijdens een spel genomen wordt, is definitief.
 • Prijzen worden binnen vier weken verstuurd.
 • Winnaars van acties krijgen bericht thuis of via internet. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.
 • Prijswinnaars zijn voor een periode van 6 maanden uitgesloten van deelname aan een spel en/of een actie. (3 maanden voor een bioscoop ticket of evenement)
  > Bij het winnen van een zogeheten hoofdprijs bedraagt deze periode 12 maanden. Indien een prijswinnaar binnen deze periode toch een prijs wint, behoudt Wild Hitradio het recht deze gewonnen prijs niet uit te keren, ook al is het door de dj toegezegd.
 • Indien een deelnemer onder meerdere/valse persoonsgegevens prijzen wint binnen deze gestelde periode, worden deze niet uitgekeerd.
 • Er kan maar één prijs per gezin/relatie worden gewonnen.
 • Deelnemers aan een spel en/of een actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald.
 • Wild Hitradio behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen.
 • Medewerkers van Wild Hitradio dingen niet mee naar prijzen.
 • Indien er sprake is van een actie waarbij deelnemers zich kunnen aanmelden via de Wild Hotline, dan bedragen de kosten 45 eurocent per deelname, exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.
 • De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.